TIN TỨC

Tiền đóng bảo hiểm tăng khi cải cách lương từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7, tiền lương sẽ được trả theo vị trí việc làm theo chính sách tiền lương mới. Theo đó mức đóng nhiều chế độ trong đó có bảo hiểm xã hội sẽ thay đổi.

Người lao động dễ dàng tra cứu các thông tin trên website Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội năm 2024 của người lao động

Tại Điểm 2.6, Khoản 2, Điều 6 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc theo quy định tại Điều 89 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể: “Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản này không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường”. Theo quy định nêu trên thì mức lương tối thiểu đóng BHXH năm 2024 đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường là không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Về mức lương tối thiểu vùng, ngày 20/12/2023, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận, chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024 ở mức 6% để trình Chính phủ xem xét quyết định. Do đó, trong năm 2024, dự kiến, mức lương tối thiểu vùng được chia thành 2 mức như sau:

– Từ 1/1/2024 – hết 30/6/2024: Vùng 1: 4.680.000 đồng/tháng; Vùng 2: 4.160.000 đồng/ tháng; Vùng 3: 3.640.000 đồng/tháng; Vùng 4: 3.250.000 đồng/tháng.

– Từ 1/7/2024: Vùng 1: 4.960.000 đồng/ tháng; Vùng 2: 4.410.000 đồng/tháng; Vùng 3: 3.860.000 đồng/tháng; Vùng 4: 3.450.000 đồng/ tháng.

Căn cứ vào việc người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó. Người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất. Như vậy, mức lương tối thiểu đóng BHXH năm 2024 được xác định dựa trên mức lương tối thiểu vùng nêu trên.

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2024 theo lương mới

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ- BHXH năm 2017, Khoản 1, Điều 57 Luật Việc làm 2013, Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/ NĐ-CP, mức đóng BHXH đối với người lao động (không bao gồm người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn) được xác định như sau: Bảo hiểm xã hội: 8%; Bảo hiểm thất nghiệp: 1%; Bảo hiểm y tế: 1,5%. Như vậy, tổng mức đóng bảo hiểm năm 2024 (gồm BHXH, BHYT, BHTN) của người lao động là 10.5%.

Hiện nay, công thức tính tiền đóng BHXH của người lao động được xác định như sau: Mức tiền đóng bảo hiểm = 10,5% x Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc. Trong đó, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

Công thức tính mức đóng bảo hiểm năm 2024 của người lao động như sau: Mức tiền đóng bảo hiểm = 10,5% x Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc.

BÌNH MINH

Nguồn: Tạp chí Cao su Việt Nam