TIN TỨC

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Thực hiện nhiệm vụ, chức năng của tổ chức Công đoàn, trong năm 2022, Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất (KCN&CX) Hà Nội tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Qua đó, trở thành điểm tựa tin cậy, vững chắc cho đoàn viên, người lao động an tâm làm việc, ổn định đời sống.

Theo Chủ tịch Công đoàn các KCN&CX Hà Nội Đinh Quốc Toản, năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn; kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và việc làm, đời sống của công nhân lao động. Nhưng dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ tạo điều kiện của Liên đoàn Lao động Thành phố và Đảng ủy các KCN&CX Hà Nội; với tinh thần đổi mới, mạnh mẽ và thực chất, tập trung vào những nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn, Công đoàn các KCN&CX Hà Nội đã có nhiều cách làm mới sáng tạo, chủ động có những đối sách cụ thể, hiệu quả.

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động
Công đoàn các KCN&CX Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động.

Trong công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động (CNLĐ), Công đoàn các KCN&CX Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết 46 bản Thỏa ước lao động tập thể chấm điểm gửi về Liên đoàn Lao động Thành phố; tư vấn gần 3.000 cuộc qua điện thoại cho công đoàn cơ sở (CĐCS) và CNLĐ về Bộ luật Lao động, giao kết và chấm dứt hợp đồng lao động, đặc biệt về tiền lương trong thời gian bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, tiền thưởng Tết… bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Trong hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động, ông Đinh Quốc Toản cho biết: Thực hiện các quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và LĐLĐ Thành phố về chi hỗ trợ tập thể, cá nhân tham gia chống dịch và đoàn viên, CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, Công đoàn các KCN&CX Hà Nội tổ chức chương trình “Siêu thị 0 đồng”, “Ô tô siêu thị 0 đồng” hỗ trợ khẩn cấp cho 9.389 đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn thực hiện cách ly, phong tỏa do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho đoàn viên, CNLĐ bị mất việc làm, thiếu việc làm do dịch bệnh…

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, Công đoàn các KCN&CX Hà Nội tiếp tục triển khai các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Cụ thể, Công đoàn các KCN&CX Hà Nội sẽ tham gia xây dựng, triển khai, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích của CNLĐ; đặc biệt là các chính sách hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng bởi Covid-19, về khôi phục và phát triển sản xuất, kết nối thông tin cung cầu lao động, giúp CNLĐ có việc làm và ổn định thu nhập.

Thực hiện tốt chương trình phối hợp hoạt động với Ban Quản lý và Liên đoàn Lao động các quận, huyện có khu công nghiệp đóng trên địa bàn; phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát, tham gia xây dựng chính sách pháp luật có liên quan đến đoàn viên, CNLĐ và tổ chức Công đoàn. Cùng đó, chỉ đạo CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ; tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị đối thoại tại nơi làm việc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở…

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể tại doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý của Công đoàn cho CNLĐ; tham gia giải quyết các vụ tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, thông qua đối thoại, thương lượng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ.

Tổ chức tốt “Tháng Công nhân” và các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2022 nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tổ chức thăm hỏi CNLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, CNLĐ về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

Bên cạnh đó, Công đoàn các KCN&CX Hà Nội đề nghị các CĐCS tích cực, chủ động tham gia với người sử dụng lao động trong xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, vận động công nhân lao động trở lại doanh nghiệp làm việc đảm bảo an toàn, thích ứng với dịch bệnh Covid-19; tổ chức thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi của người lao động, trong đó quan tâm nội dung việc làm cho người lao động tại các doanh nghiệp.

https://laodongthudo.vn/tiep-tuc-lam-tot-cong-tac-cham-lo-cho-doan-vien-nguoi-lao-dong-137021.html

LƯƠNG HẰNG (BÁO LAO ĐỘNG THỦ ĐÔ)