TIN TỨC

Tổ chức Tháng công nhân bằng những hoạt động ý nghĩa

CĐ các đơn vị trong Cụm miền Đông Nam bộ quyết tâm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của tổ chức CĐ trong năm 2021, đồng hành cùng chuyên môn tổ chức hoạt động SXKD và chăm lo tốt đời sống NLĐ

Năm 2021 dự báo ngành cao su còn gặp nhiều khó khăn thách thức, là Cụm có vai trò quan trọng góp phần to lớn vào thành công chung của hoạt động CĐ CSCN, vì vậy CĐ các công ty trong Cụm tiếp tục phát huy những mặt mạnh, khắc phục những khó khăn, hạn chế, đoàn kết, xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

Trong đó, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, thường xuyên thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị để đoàn viên, CNLĐ chia sẻ những khó khăn, ổn định tư tưởng, yên tâm lao động sản xuất. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid – 19.

Các đại biểu CĐ Cụm miền Đông Nam bộ về tham dự hội nghị

Đối với các phong trào thi đua, CĐ các đơn vị trong Cụm sẽ tập trung tổ chức thực hiện tốt đợt phát động thi đua theo kế hoạch liên tịch giữa CĐ với chuyên môn trong phong trào thi đua lao động sản xuất khen thưởng định kỳ hàng quý, khen thưởng đột xuất tại vườn cây đối với những cá nhân và tập thể  hoàn thành đạt và vượt kế hoạch.

Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Xanh-sạch-đẹp”; “Luyện tay ghề – thi thợ giỏi”; phong trào thi đua hai giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình, phong trào đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phong trào ANTT, bảo vệ sản phẩm, bảo vệ vườn cây…

Về vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, CĐ các đơn vị trong Cụm sẽ chủ động tham gia điều tiết tiền lương phù hợp nhằm động viên CNLĐ thi đua lao động sản xuất đi đôi với thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho CNLĐ như BHXH, BHYT, BHTN, BHLĐ, bồi dưỡng lao động nặng nhọc độc hại, ăn giữa ca, chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tổ chức khám sức khỏe, tham quan nghỉ mát cho CNLĐ…. 

Tiếp tục duy trì phong trào phát triển kinh tế gia đình; Nâng cấp nhà ở, xét giải quyết hỗ trợ CNLĐ xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn” và hỗ trợ CNLĐ bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn quỹ “Mái ấm Công đoàn” theo quy chế. 

Một nhiệm vụ quan trọng trong quý II của CĐ các đơn vị đó là tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân”, “Tháng hành động ATVSLĐ”, tập trung vào công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tham mưu với lãnh đạo đơn vị tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các đơn vị, xây dựng củng cố các công trình phúc lợi, thiết chế văn hóa… nhằm phục vụ sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ CSVN đã biểu dương những kết quả của CĐ các đơn vị Cụm miền Đông Nam bộ trong hoạt động CĐ và phong trào CNVC – LĐ năm 2020. Đồng thời nhấn mạnh: “Trong quý I năm 2021, sản lượng toàn VRG thực hiện được hơn 13%, giá bán bình quân trên 40 triệu đồng/tấn. Đây là tiền đề quan trọng để VRG hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. CĐ các đơn vị phải tạo được khí thế, niềm phấn khởi trong CNLĐ để tổ chức tốt sản xuất kinh doanh. Các hoạt động phải được chuyển qua trạng thái bình thường mới, vừa phòng chống dịch bệnh Covid – 19, vừa ổn định tổ chức sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ”. 

Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ CSVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

“Trên cơ sở kế hoạch Tháng công nhân năm 2021, CĐ các đơn vị phải cụ thể hóa bằng những hoạt động, phong trào, việc làm có ý nghĩa. Lễ ra quân Tháng công nhân được tổ chức kết hợp với Lễ ra quân khai thác mủ năm 2021 để động viên NLĐ ra sức thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể ngành, đặc biệt là tổ chức tốt bữa ăn giữa ca cho NLĐ (tối thiểu 20.000 đồng/người)”, ông Hùng đề nghị.

MINH NHIÊN – CTV
NGUỒN: TẠP CHÍ CAO SU VIỆT NAM