TIN TỨC

Trăng Trường Sa

Thơ: Thanh Hiếu

Nhạc: Xuân Hòa

Biểu diễn: Nguyễn Toán, Quan Phú, Anh Tuấn

Từ khoá: