Uncategorized

TIN TỨC

Ông Đào Quang Đán tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Cao su Phú Riềng

Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng đã tổ chức Đại hội...

Cao su Điện Biên phấn đấu khai thác hơn 4.000 tấn mủ trong năm 2023

Năm 2022, Công ty Cao su Điện Biên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...