TIN TỨC

“Vàng trắng” chuyển đổi xanh tìm cơ hội (20/10/2023)

 

Phát triển kinh tế – Bảo vệ môi trường – Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, là 3 mục tiêu đang được ngành cao su Việt Nam đẩy mạnh nhằm hiện thực hóa “Chiến lược Tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững” giai đoạn 2023 – 2030, tầm nhìn 2050. Theo đó, dù giá bán cao su giảm, thị trường tiêu thụ biến động, khó khăn về nguồn lực, nhưng sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động tại các doanh nghiệp, nông trường về chuyển đổi xanh đang giúp ngành cao su có thêm lợi thế, chủ động đón đầu tìm cơ hội.

Nguồn: VOV1

Từ khoá: