TIN TỨC

Xây dựng kế hoạch để triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Trong thời gian tới các cấp công đoàn cần tập trung xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 cho đoàn viên, người lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.