Chính sách pháp luật, quan hệ lao động

CÂU HỎI

Đặt câu hỏi

Luật thương mại mới nhất năm nào?

Bộ luật Thương mại 2005 hiện là Bộ luật thương mại mới nhất 2023 đang có hiệu lực. Luật Thương mại năm 2005 điều chỉnh mọi hoạt động kinh doanh được tiến hành trên lãnh thổ…

Nguyễn Văn A 22/06/23