An toàn vệ sinh lao động

CÂU HỎI

Đặt câu hỏi

Xin cho hỏi phương tiện bảo vệ cá nhân bao gồm những gì ? Trường hợp nào người lao động được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân?

Trả lời: 1. Phương tiện bảo vệ cá nhân là những dụng cụ, phương tiện cần thiết mà người lao động phải được trang bị để sử dụng trong khi làm việc hoặc thực hiện…

Giấu tên 03/08/23