TIN TỨC

Các loại phụ cấp lương mà công nhân lao động có thể nhận?

Các loại phụ cấp lương mà công nhân lao động có thể được nhận như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm…

Thực hiện Trần Yến – Nguyễn Hằng

Nguồn: Tạp chí Lao động & Công đoàn