TIN TỨC

Các công ty Đông Nam bộ đóng góp rất lớn cho Tập đoàn và địa phương

Ngày 14/12, Khối thi đua miền Đông Nam bộ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Phong trào thi đua đã được các đơn vị trong Khối phát động và cụ thể hóa bằng nhiều chương trình hành động, phong trào thi đua thiết thực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ. Các công ty trong Khối là những đơn vị nòng cốt, đóng góp rất lớn cho Tập đoàn và địa phương.

Khối thi đua miền Đông Nam bộ ký kết giao ước thi đua năm 2024

Đi đầu trong các phong trào thi đua khen thưởng

Khối thi đua miền Đông Nam bộ có 12đơn vị: Cao su Phú Riềng (Khối trưởng), Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (Khối phó), Cao su Dầu Tiếng, Cao su Bình Long, Cao su Lộc Ninh, Cao su Đồng Phú, Cao su Phước Hòa, Cao su Tây Ninh, Cao su Tân Biên, Cao su Bà Rịa, Cao su Bình Thuận, Cao su Hòa Bình.

Khối thi đua miền Đông Nam bộ quyết tâm hoàn thành chương trình hoạt động đề ra trong năm 2024

Với tổng diện tích cao su đang quản lý 257.815,86 ha. Trong đó, diện tích cao su đang khai thác 92.252,58 ha; diện tích KTCB 142.382,48 ha; tái canh trồng mới 3.586,18 ha; đất nông nghiệp khác17.039,7 ha; đất rừng 892,68 ha; đất phi nông nghiệp 1.662,24 ha. Tổng số lao động 28.137 người, trong đó, lao động nữ 12.087 người (chiếm 42,9%), lao động dân tộc 3.151 người (chiếm 11,1%).

TCT Cao su Đồng Nai nhận cờ Khối trưởng năm 2024

Năm 2023, sản lượng khai thác toàn Khối đạt 166.657 tấn (vượt 8,1% KH), năng suất vườn cây bình quân 1,75 tấn/ha; thu mua 79.056 tấn (đạt 98,9% KH); chế biến 222.755 tấn (đạt 98% KH); tiêu thụ 254.610 tấn (vượt 9,2% KH). Doanh thu 11.196 tỷ đồng (đạt 98,4% KH); lợi nhuận 2.292 tỷ đồng (đạt 76,2% KH); nộp ngân sách nhà nước 1.428 tỷ đồng (vượt 1.4% KH). Thu nhập bình quân gần 9,5 triệu đồng/người/tháng (vượt 12,9% KH).

Quang cảnh hội nghị

Các đơn vị hoàn thành đề án tái cơ cấu theo chỉ đạo của Tập đoàn, đang từng bước triển khai thực hiện đáp ứng tiến độ đề ra. Đó là: tăng cường đổi mới quản trị doanh nghiệp trên tất cả các mặt như đổi mới quản trị về lao động, quản trị về tài chính, quản trị về vật tư, quản trị về khoa học công nghệ, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối luôn chú trọng việc đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin sâu rộng, hoàn thiện các phần mềm quản lý đồng bộ trong công ty, duy trì hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO.

Ông Lê Tiến Vượng – TGĐ Cao su Phú Riềng, Khối trưởng phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt là việc tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, đây là tiền đề cho việc thực hiện chiến lược Tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững giai đoạn 2023 – 2030 do Tập đoàn đề ra, nhằm hiện thực hóa 3 mục tiêu Phát triển kinh tế – Bảo vệ môi trường – Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện đổi mới và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng 

Trong năm 2023, các đơn vị Khối đã triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật nhà nước, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tổ chức tốt các phong trào thi đua thường xuyên và chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các hoạt động phong trào tại đơn vị đạt kết quả tốt.

Ông Nguyễn Văn Thạnh – Phó TGĐ TCT Cao su Đồng Nai, Khối phó phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, công tác hoạt động xã hội – từ thiện luôn được Khối hưởng ứng tham gia tích cực, như: tặng quà cho các em học sinh nghèo trên địa bàn; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng quà cho các Trung tâm bảo trợ xã hội, nuôi dạy trẻ mồ côi, người tàn tật trên địa bàn; ủng hộ quỹ vì người nghèo, xây tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết, nhà Mái ấm Công đoàn… Khối đã xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết cho 3 công nhân trong Khối có hoàn cảnh khó khăn trị giá 240 triệu đồng.

Chủ trì hội nghị

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, Khối thi đua miền Đông Nam bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi để NLĐ phát triển kinh tế gia đình, tạo thêm việc làm, khuyến khích NLĐ làm giàu chính đáng. Tổ chức các hoạt động VHVN – TDTT tạo động lực tinh thần cho NLĐ. Xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng chính quyền, đoàn thể quần chúng tiêu biểu, xuất sắc. Tiếp tục thực hiện đổi mới và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng…

Bà Nguyễn Thị Phi Nga – Phó TGĐ thường trực Cao su Phước Hòa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Văn Thứ – Thư ký Hội đồng Thi đua khen thưởng Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp biểu dương kết quả nổi bật của Khối.

Ông Hoàng Văn Thứ – Thư ký Hội đồng Thi đua khen thưởng Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị

“Trong năm 2023, mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng phong trào thi đua đã được các đơn vị trong Khối phát động và cụ thể hóa bằng nhiều chương trình hành động, phong trào thi đua thiết thực… Có những phong trào thi đua trở thành phong trào thường xuyên, với mục tiêu và nội dung cụ thể sát với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Khối. Nhìn chung đây là Khối đi đầu trong công tác thi đua khen thưởng của VRG trong năm qua. Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua khen thưởng, đặc biệt là khen thưởng lao động trực tiếp” – ông Hoàng Văn Thứ, cho biết.

Bà Phan Thị Vành Khuyên – Phó Ban Tổ chức Cán bộ VRG phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2024, Khối tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, đồng thời xây dựng những chương trình hành động, những giải pháp phù hợp, linh hoạt nhằm khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách để duy trì SXKD đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ, giúp NLĐ yên tâm công tác và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ông Lê Văn Thủy – Chủ tịch Công đoàn Cao su Bình Long phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã thông qua kết quả chấm điểm và thống nhất đề nghị danh hiệu khen thưởng cho các đơn vị. Cao su Phú Riềng và Đồng Nai được đề xuất tặng Cờ thi đua Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp vì có những thành tích vượt trội trong SXKD và phong trào thi đua; Cao su Hòa Bình, Tân Biên và Bà Rịa nhận Cờ thi đua VRG; Cao su Bình Thuận, Bình Long và Tây Ninh nhận bằng khen của VRG.

Ông Trần Viết Thành – Phó TGĐ Cao su Bình Thuận phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua và đề ra chương trình hoạt động của khối năm 2024. TCT Cao su Đồng Nai làm khối trưởng và Cao su Bình Long làm khối phó.

Ông Dương Tấn Phong – Phó TGĐ Cao su Tân Biên phát biểu tại hội nghị
Bà Dương Thị Tuyết – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Đồng Phú phát biểu tại hội nghị
THIÊN HƯƠNG – HẰNG NY

Nguồn: Tạp chí Cao su Việt Nam