TIN TỨC

Cao su Nghệ An: Đặt mục tiêu tăng trưởng 30% trong năm 2024

Đó là thông tin tại Hội nghị Người lao động năm 2024 được Công ty CP Đầu tư phát triển Cao su Nghệ An tổ chức ngày 28/2.

Các cá nhân nhận khen thưởng tại hội nghị

Xây dựng chỉ tiêu, giải pháp cụ thể

Năm 2023 là năm làm ăn bắt đầu có lãi, bước sang năm  2024, Cao su Nghệ An sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, như: chăm sóc vườn cây, năng suất mủ khai thác đạt và vượt, chế biến tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo doanh thu làm ăn có lãi, đưa mức sống NLĐ năm sau cao hơn năm trước.

Ông Nguyên Đình Tuấn – TGĐ công ty cho rằng: “Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 so với 2023 tăng trưởng toàn diện trên 30% cụ thể như: Diện tích cao su khai thác nâng lên đạt 3.341,53 ha, trong đó diện tích chăm sóc bảo vệ vườn cây KTCB là 1.015,68 ha. Sản lượng mủ khai thác theo chỉ tiêu giao là 3.200 tấn, phấn đấu đột phá đưa năng suất, sản lượng mủ đạt so với chỉ tiêu giao, góp phần đưa tổng doanh thu trên 110,5 tỷ đồng, 100% số lao động có việc làm ổn định, với thu nhập bình quân trên 7 triệu đồng/người/tháng.

Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, công ty lên kế hoạch thực hiện triệt để công tác giao khoán vườn cây khai thác với số lượng số cây cạo/phiên cạo phù hợp để công nhân cạo hết cây, đủ nhát cạo trong năm, cạo đúng kỹ thuật để tăng năng suất. Chủ động thu hút lao động, bố trí cạo hết phần cạo, số cây cạo theo kế hoạch đảm bảo duy trì nhịp độ cạo D3 và điều chỉnh linh hoạt chế độ cạo tùy theo biến động lao động. Tìm kiếm, mở rộng các đơn vị đủ năng lượng chế biến, tiêu thụ sản phẩm và thanh quyết toán đúng thời hạn bảo lưu được nguồn vốn đáp ứng tái sản xuất lâu dài, bền vững.

Hoàn thành việc xây dựng các công trình xây dựng cơ bản như công trình cụm nhà ở cho công nhân vùng khó khăn 15 cụm, xây dựng cống thoát nước, mở đường lô, xây dựng kho chứa mũ những nơi an toàn, thuận lợi vận chuyển đối với công nhân cạo mủ.
Quang cảnh hội nghị

Chú trọng nâng cao tay nghề

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam, cho rằng: “Việc quản lý, chăm sóc bảo vệ vườn cây tốt, mới tạo được năng suất mủ đạt đúng với suất đầu của vườn cây. Bên cạnh đó phải tạo năng suất lao động, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong khai thác mủ, quản lý sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm đúng với chỉ tiêu kế hoạc góp phần bảo tồn vốn để phát triển bền vững.  Ngoài ra, phải lên kế hoạch xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để thu hút lao động khai thác mủ cần thiết đáp ứng nhu cầu theo kế hoạch sản xuất của từng đơn vị”.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị

Công ty tiếp tục thực hiện phương án khoán tiền lương theo sản phẩm (quản lý khai thác và chăm sóc KTCB) cho các nông trường gắn với việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao, nhằm từng bước nâng cao thu nhập cho NLĐ trên cơ sở tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Song song đó, công ty đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng để khuyến khích NLĐ năng động sáng tạo, tăng năng suất lao động, phấn đấu vươn lên nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nâng cao hiệu quả SXKD.

ANH BÌNH

Nguồn: Tạp chí Cao su Việt Nam

Từ khoá: