TIN TỨC

Cao su Phước Hòa: Nhiều năm liền đạt top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam

Công ty CPCS Phước Hòa là doanh nghiệp duy nhất của ngành cao su nhiều năm liền đạt Top 50 Doanh nghiệp có lợi nhuận xuất sắc Việt Nam và được đánh giá là doanh nghiệp đạt kết quả hoạt động SXKD tốt, tiềm năng tăng trưởng ổn định, bền vững.

Ông Nguyễn Văn Tược – TGĐ Cao su Phước Hòa nhận cúp vinh danh Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2023
Nhiều giải pháp sát thực

Cao su Phước Hòa hiện quản lý hơn 13.820 ha, trong đó, diện tích  vườn  cây  kinh  doanh  hơn 8.288 ha, KTCB hơn 4.255 ha, tái canh hơn 139 ha, quy hoạch sử dụng đất mục đích khác hơn 1.136 ha. Với sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành; sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn thể NLĐ, trong nhiều năm qua đã giúp công ty vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2023, tình hình SXKD của công ty gặp nhiều thách thức, ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, ban TGĐ công ty đã xây dựng những kịch bản phù hợp, gắn với việc phát động các phong trào thi đua theo từng giai đoạn cụ thể, kèm theo thưởng vật chất để động viên, khích lệ NLĐ tăng năng suất, tăng sản lượng mủ và hăng hái thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Đặc biệt, công ty đã xây dựng hệ thống quản lý ISO về quản lý tay nghề công nhân, hàng tháng, hàng quý từ cấp đội đến cấp công ty. Xây dựng lộ trình thanh lý dần các diện tích vườn cây trên hiện trạng  và  chất  lượng  vườn  cây  thực  tế,  trên  cơ  sở cân đối sản lượng, lao động hàng năm tại đơn vị. Tăng cường nghiên cứu, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất, chuyên môn nghiệp vụ… Qua đó,  góp  phần  cải  thiện  năng  suất  vườn  cây,  năng suất lao động cho từng công nhân và áp dụng nhiều sáng kiến, cải tiến khác trong sản xuất, quản lý nhằm tiết kiệm chi phí.

13 năm liền sản lượng thu mua trên 10.000 tấn

Trong bối cảnh ngành cao su liên tục đối mặt với nhiều khó khăn, công ty đã đạt được những kết quả khả quan, đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn. Đứng trước những thách thức trong sản xuất nông nghiệp, công ty vẫn đạt được những con số nổi bật, tạo niềm tin cho các cổ đông. Với tầm nhìn phát triển, phát huy hiệu quả sử dụng đất, doanh thu lớn từ các khu công nghiệp… đã tạo ra nhiều triển vọng.

Nhiều năm qua, công ty có lợi nhuận đứng top cao nhất trong toàn ngành. Công ty còn là điểm sáng trong công tác thu mua cao su tiểu điền của VRG, có 13 năm liền sản lượng thu mua trên 10.000 tấn mủ, góp phần hỗ trợ bà con tiểu điền. Năm 2023, công ty khai thác được 11.760 tấn (vượt 5% KH); thu mua 18.991 tấn; chế biến 18.250 tấn; tiêu thụ trên 31.500 tấn; doanh thu 1.624 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 538 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 239 tỷ đồng (vượt 18,5% KH). Tiền lương bình quân NLĐ 10 triệu đồng/người/tháng.

“Để tiếp tục phát triển bền vững, công ty sẽ không ngừng sắp xếp bộ máy tổ chức, quản lý tốt vườn cây và kỹ thuật khai thác; tiếp tục nghiên cứu thâm canh nâng  cao  chất  lượng  vườn  cây  và  tăng  năng  suất; duy trì tốt các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO và thực hiện chứng chỉ phát triển, bảo vệ rừng bền vững… Cùng với sự đoàn kết, nhất trí cao từ tập thể NLĐ, tin rằng công ty sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ những năm tiếp theo” – ông Nguyễn Văn Tược – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Cao su Phước Hòa, chia sẻ.

GIA PHÚC

Nguồn: Tạp chí Cao su Việt Nam

Từ khoá: