TIN TỨC

Cao su Sơn La chống cháy mùa khô

Hiện tại bước vào mùa hanh khô, Công ty CPCS Sơn La đang tích cực làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), không để cháy trong lô cao su, với kinh phí thực hiện PCCC mùa khô năm 2023 – 2024 là 1,88 tỷ đồng.

Phát đốt cỏ PCCC tại Nông trường Châu Quỳnh

Công ty CPCS Sơn La đứng chân trên 120 bản, 18 xã, 6 huyện của tỉnh Sơn La, với diện tích trên 6.000 ha. Địa bàn rộng, địa hình phức tạp dễ xảy ra cháy khi thời tiết hanh khô kéo dài. Công tác PCCC được công ty đặc biệt quan tâm, những năm vừa qua dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo công ty nên công tác PCCC luôn được đảm bảo, không để cháy trong lô cao su, cũng hạn chế không để cháy từ rừng tự nhiên vào vườn cây cao su.

Đường băng cản lửa Nông trường Châu Quỳnh

Hiện tại đang bước vào mùa hanh khô, để làm tốt công tác PCCC, công ty đã thành lập Ban Chỉ đạo PCCC công ty, thành lập các Ban Chỉ huy PCCC tại các khu vực Thuận Châu – Quỳnh Nhai, Mường La, Mai Sơn – Yêu Châu – Vân Hồ,  để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các hạng mục công tác PCCC, dưới các đơn vị trực thuộc thành lập các đội PCCC quân số từ 20 đến 30 người.

Phát cỏ dọc đường lô cản lửa

Trong mùa khô 2023 – 2024 tổng khối lượng phát đường băng cản lửa trong lô, phát diện tích giáp ranh với rừng tự nhiên, nương rẫy của người dân và phát dọc đường phục vụ đi lại PCCC là 270.243 m, phát chống cháy trong lô cao su1.344,35 ha.

Ngoài công việc phát dọn vườn cây để đảm bảo tốt công tác chống cháy, công ty cũng đã trang bị đầy đủ công cụ dụng cụ như bình phun, dao phát, cuốc, xẻng, đèn pin cho các đơn vị trực thuộc, làm chòi canh trong lô cao su… Phối hợp với chính quyền địa phương, kiểm lâm, Công an PCCC tổ chức tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền qua loa phóng thanh bản đến người về công tác PCCC, tăng cường lực lượng bảo vệ tuần tra, canh gác trên vườn cây để đảm bảo không để xảy ra cháy vườn cây mùa khô 2023 – 2024. Tổng kinh phí phục vụ công tác PCCC mùa khô năm 2023 – 2024 là 1,88 tỷ đồng.  
                                                                                   XUÂN THÀNH

Nguồn: Tạp chí Cao su Việt Nam

Từ khoá: