TIN TỨC

Chủ tịch Công đoàn CTCP Cao su Bà Rịa trúng cử UV. BCH LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Nhiệm kỳ 2023-2028

Đ/c Huỳnh Kim Nhựt – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Cao su VN và đoàn đại biểu Công đoàn Cty CP Cao su Bà Rịa và Công đoàn Cty CP Cao su Hòa Bình tham dự Đại hội Liên đoàn Lao động Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Đ/c Huỳnh Kim Nhựt – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Cao su VN (thứ hai từ phải qua) và đoàn đại biểu Công đoàn Cty CP Cao su Bà Rịa và Công đoàn Cty CP Cao su Hòa Bình tham dự Đại hội Liên đoàn Lao động Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức vào ngày 09 và ngày 10/10/2023, với sự tham gia của 315 đại biểu đại diện cho hơn 152 nghìn lao động trong toàn Tỉnh. Trong đó, Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa có 02 đại biểu và Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình có 01 đại biểu tham dự Đại hội.

Qua kết quả bầu cử, đồng chí Lê Văn Hòa được tín nhiệm bầu tái cử chức danh Chủ tịch; 37 đồng chí tham gia Ủy viên Ban Chấp hành, 13 đồng chí Ủy viên Ban thường vụ khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 (khuyết 02 đồng chí); bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 12 đồng chí và 02 đại biểu dự khuyết (cùng 01 đồng chí đại biểu đương nhiên); bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí. Trong đó đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng – Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã trúng cử vào Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết quả Đại hội sẽ góp phần cho phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Cao su Bà Rịa trong thời gian tới thuận lợi hơn và thắt chặt thêm mối quan hệ giữa doanh nghiệp và địa phương.

BCH Liên đoàn Lao động Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028
BCH Liên đoàn Lao động Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

THIÊN THANH