TIN TỨC

Công đoàn Công ty cao su Dầu Tiếng: Khen thưởng thúc đẩy thi đua lao động sản xuất

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày Truyền thống Ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2023); chào mừng thành công Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Cao su Dầu Tiếng động viên, khen thưởng công nhân, người lao động ra sức thi đua nâng cao năng suất, sản lượng.

Đồng chí Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn Cao su Dầu Tiếng trao thưởng cho các cá nhân hoàn thành vượt mức sản lượng quý III/2023 tại NTCS Thanh An
Đồng chí Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn Cao su Dầu Tiếng trao thưởng cho các cá nhân hoàn thành vượt mức sản lượng quý III/2023 tại NTCS Thanh An
Nhằm kịp thời động viên, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng quý III năm 2023, Từ ngày 09-12/10/2023 Công đoàn Công ty đã tổ chức trao thưởng tại 8 nông trường và xí nghiệp chế biến, qua đó đã khen thưởng cho 14 tập thể và 687 cá nhân với tổng kinh phí là 338,6 triệu đồng. Tại buổi lễ, Thường trực Công đoàn Công ty đã biểu dương và cảm ơn người lao động tại các đơn vị đã đồng hành, nỗ lực thực hiện kế hoạch sản lượng góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và công ty, đồng thời cũng tuyên truyền vận động CB.CNLĐ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt phong trào thi đua 3 tháng nước rút cuối năm cùng với công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
Đồng chí Lý Thiện Nữ - Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng cho các cá nhân hoàn thành vượt mức sản lượng quý III/2023 tại NTCS Thanh An
Đồng chí Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng cho các cá nhân hoàn thành vượt mức sản lượng quý III/2023 tại NTCS Thanh An
Đồng chí Lý Thiện Nữ - Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng cho các cá nhân hoàn thành vượt mức kế hoạch quý III/2023 tại Xí nghiệp chế biến
Đồng chí Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng cho các cá nhân hoàn thành vượt mức kế hoạch quý III/2023 tại Xí nghiệp chế biến
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan Phương – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng cho các cá nhân hoàn thành vượt mức sản lượng quý III/2023 tại NTCS Long Tân
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan Phương – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng cho các cá nhân hoàn thành vượt mức sản lượng quý III/2023 tại NTCS Long Tân
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan Phương – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng cho các cá nhân hoàn thành vượt mức sản lượng quý III/2023 tại NTCS Đoàn Văn Tiến
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan Phương – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng cho các cá nhân hoàn thành vượt mức sản lượng quý III/2023 tại NTCS Đoàn Văn Tiến

Phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2023

Đây là phong trào đua rộng khắp trong công nhân viên chức lao động ra sức phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng giao góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Phong trào thi đua nước rút năm 2023 được Lãnh đạo VRG và Công đoàn Cao su Việt Nam phát động tại kế hoạch liên tịch số 555/KHLT/CSVN-CĐCS ngày 12/9/2023 “Thi đua nước rút 03 tháng cuối năm 2023” nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm truyền thống Ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2023). Nội dung thi đua bao gồm các đơn vị thành viên căn cứ vào tình hình thực tế tăng cường công tác quản lý, linh hoạt điều hành, ứng phó khó khăn. Bên cạnh đó, các các công ty tiếp tục xây dựng và phát triển sản phẩm cao su gắn với thương hiệu VRG, đẩy mạnh xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, CB.CNV LĐ cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tham gia thi đua vượt kế hoạch nhằm lập thành tích chào mừng 94 năm truyền thống ngành cao su.

Trước tình hình khó khăn hiện nay, nhất là giá bán sản phẩm mủ, gỗ cao su giảm, Ban Lãnh đạo VRG và Công đoàn Cao su Việt Nam phát động phong trào thi đua nước rút, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp các nông trường, nhà máy, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động.

Công đoàn công ty Cao su Dầu Tiếng