TIN TỨC

Công ty Cao su Bình Long khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi quý II/2023

Với chủ đề “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023”. Phong trào đã tạo ra sức lan tỏa lớn, được đông đảo người lao động hưởng ứng tích cực, việc khen thưởng kịp thời sẽ là một trong những động lực để trong thời gian tới, đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động tiếp tục quyết tâm thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng hiệu quả cao nhất, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của đơn vị và kế hoạch sản xuất, kinh doanh chung của Công ty. Khen thưởng 14 tập thể, 193 cá nhân tiêu biểu tại các Nông trường, Tổ, đội sản xuất tại công ty với tổng tiền khen thưởng đột xuất quý 2 là 97.500.000 đồng.

 

Một số hình ảnh: (Khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu tại NT Trà Thanh)

CTV