TIN TỨC

CTCP Cao su Tân Biên: Khen thưởng công nhân về trước 4 tháng kế hoạch sản lượng năm 2023

Ngày 19/9/2023 Ban Tổng Giám đốc và Thường trực Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên trực tiếp đến Đội 1 Nông trường Cao su Tân Hiệp và đội 2 nông trường Cao su Suối Ngô để trao thưởng động viên đối với 5 công nhân hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng khai thác mủ cao su năm 2023 trước thời hạn 4 tháng (Đội 1 Nông trường Tân Hiệp 4 công nhân, đội 2 Nông trường Suối Ngô 1 công nhân).

Tại buổi trao thưởng Ông Dương Tấn Phong – Phó Tổng Giám đốc Công ty đã thay mặt lãnh đạo Công ty trao tặng giấy khen và tiền thưởng cho 5 công nhân hoàn thành kế hoạch năm 2023 trong tháng 8 với số tiền 1.000.000 đồng/người. Tổng số tiền Công ty khen thưởng cho 5 cá nhân là 5.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, Công đoàn Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên cũng trao tặng giấy khen và tiền thưởng cho 5 đoàn viên người lao động có thành tích hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng khai thác mủ cao su năm 2023 như đã nêu trên với số tiền 270.000 đồng/người. Tổng số tiền Công đoàn Công ty khen thưởng cho 5 cá nhân là 1.350.000 đồng. Tại buổi trao thưởng, thay mặt lãnh đạo Công ty ông Dương Tấn Phong đã biểu dương thành tích của các cá nhân được khen thương đồng thời động viên tất cả công nhân người lao động tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua nước rút 4 tháng cuối năm nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2023.

Đ/c Dương Tấn Phong – Phó TGĐ Công ty và đ/c Phạm Quốc Bình – Công đoàn công ty trao khen thưởng cho cá nhân Nguyễn Thị Trang – Công nhân khai thác đội 2 Nông trường Cao su Suối Ngô, hoàn thành kế hoạch năm 2023 trong tháng 8/2023
Đ/c Dương Tấn Phong – Phó TGĐ Công ty (áo trắng) và đ/c Phạm Quốc Bình – Công đoàn công ty trao khen thưởng cho cá nhân Nguyễn Thị Trang – Công nhân khai thác đội 2 Nông trường Cao su Suối Ngô, hoàn thành kế hoạch năm 2023 trong tháng 8/2023
Đ/c Dương Tấn Phong – Phó TGĐ Công ty trao thưởng cho công nhân hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác mủ cao su năm 2023 trước thời hạn tại Đội 1 Nông trường Cao su Tân Hiệp
Đ/c Dương Tấn Phong – Phó TGĐ Công ty trao thưởng cho công nhân hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác mủ cao su năm 2023 trước thời hạn tại Đội 1 Nông trường Cao su Tân Hiệp
Đ/c Phạm Quốc Bình – Thay mặt Công đoàn Cty trao thưởng cho công nhân hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác mủ cao su năm 2023 trước thời hạn tại Đội 1 Nông trường Cao su Tân Hiệp
Đ/c Phạm Quốc Bình – Thay mặt Công đoàn Công ty khen thưởng cho công nhân hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác mủ cao su năm 2023 trước thời hạn tại Đội 1 Nông trường Cao su Tân Hiệp

Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên