TIN TỨC

Công đoàn CTCP Cao su Tân Biên: Tập trung kiện toàn đủ số lượng BCH, BTV và chức danh chủ chốt Công đoàn

Để lãnh chỉ đạo hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLD tại đơn vị được thuận lợi, được sự thống nhất của Công đoàn Cao su Việt Nam và Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, sáng ngày 21/09/2023, tại Hội trường cơ quan, Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên tổ chức Hội nghị ban chấp hành để bầu cử bổ sung 01 ủy viên ban chấp hành, 01 ủy viên ban thường vụ và kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đủ theo số lượng mà Đại hội Công đoàn Công ty đã quyết định. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Hải, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Công đoàn Cao su Việt Nam; đồng chí Trương Văn Cư, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên và 10 ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty được triệu tập có mặt tại hội nghị.

Đ/c Trần Thị Hải, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra (bìa trái) và đ/c Trương Văn Cư (bìa phải) tặng hoa chúc mừng đ/c Phạm Quốc Bình

Trước đó, ngày 28/03/2023, Đại hội Công đoàn Công ty đã biểu quyết số lượng ban chấp hành là 11 ủy viên, bầu 10 ủy viên (khuyết 01); tại Hội nghị BCH lần thứ Nhất, hội nghị biểu quyết số lượng ban thường vụ 03 ủy viên, bầu 02 ủy viên (khuyết 01), khuyết 01 chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty do có 01 cán bộ Công đoàn chuyên trách tham gia nhân sự tái cử theo Đề án nhân sự đại hội mà chưa có kết luận kịp thời về tiêu chuẩn chính trị theo Quy định.

Lãnh đạo và tập thể Ban Chấp hành Công đoàn Công ty chúc mừng đồng chí Phạm Quốc Bình (cầm hoa) tái cử chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã bầu đồng chí Phạm Quốc Bình, cán bộ Công đoàn chuyên trách tại Công đoàn Công ty tham gia Ban Chấp hành với 10/10 phiếu đồng ý đạt tỷ lệ 100%, Ban Thường vụ với 11/11 phiếu đồng ý đạt tỷ lệ 100% và chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, nhiệm kỳ 2023-2028 với 11/11 phiếu đồng ý đạt tỷ lệ 100%.

                                                                                     PHẠM MINH SANG

                                                            BAN TỔ CHỨC – KIỂM TRA