TIN TỨC

Cụm thi đua số 2 Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023

Ngày 23/11, Cụm thi đua số 2 của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do VRG làm cụm trưởng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh hội nghị

Cụm thi đua số 2 của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp gồm 5 đơn vị là VRG (cụm trưởng); cụm phó là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM)); Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT); Tổng Công ty Viễn thông Mobifone Việt Nam (Mobifone) và Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (VINATABA).

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các đơn vị thành viên Cụm thi đua số 2 đã quyết tâm nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập và đời sống cho người lao động. Công tác sản xuất kinh doanh đạt những kết quả khả quan khi các đơn vị đều hoàn thành kế hoạch được giao; tiền lương bình quân của NLĐ các đơn vị đạt từ 7 – 25 triệu đồng/người/tháng.

Lãnh đạo các Tập đoàn/Tổng công ty Cụm thi đua số 2 đã chỉ đạo, quán triệt xây dựng những giải pháp cụ thể, kết hợp những kinh nghiệm tổng kết từ các phong trào thi đua qua các giai đoạn, bám sát thực tiễn và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước để triển khai tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả trong năm 2023.

Bên cạnh các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Ủy ban, các đơn vị trong Cụm đã tích cực phát động các phong trào thi đua đặc thù riêng của đơn vị.

Theo đó, VRG có các phong trào “Xây dựng Câu lạc bộ 2 tấn/ha”, “Lao động sản xuất giỏi” hay phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. VNPT có các phong trào “Nụ cười VNPT”, “Sáng tạo VNPT”, “Chất lượng VNPT”. Mobifone có phong trào “30 năm Mobiphone đổi mới, văn minh – hòa mình vào kỷ nguyên số”. VINATABA tập trung vào phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”. VINACHEM có phong trào “Xanh – sạch – đẹp”, “Gia đình văn hóa”…

Kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng, trên quan điểm “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”, các đơn vị đã biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc năm 2023, qua đó phổ biến những kinh nghiệm trong phong trào thi đua, khen thưởng đúng người, đúng việc.

Các phong trào thi đua với nhiều nội dung thi đua đa dạng, gắn liền với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng đơn vị. Các nội dung thi đua chủ yếu về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, tập trung trên nhiều lĩnh vực nhằm đổi mới và tăng cường công tác quản lý; đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ; mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực; chăm lo cải thiện đời sống người lao động.

Trong năm 2023, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã xét, đề nghị cấp trên khen thưởng cho hàng nghìn tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc năm 2022 với các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được công nhận: Huân chương Lao động hạng Nhất (2 tập thể), Huân chương Lao động hạng Ba (1 tập thể), Cờ thi đua Chính phủ (20 tập thể), Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ (25 tập thể, 34 cá nhân), Cờ thi đua Ủy ban (191 tập thể), Bằng khen Ủy ban  (334 tập thể, 1.568 cá nhân), Chiến sỹ thi đua Ủy ban (292 cá nhân).

THIÊN HƯƠNG – CTV

Nguồn: Tạp chí Cao su Việt Nam

Từ khoá: