TIN TỨC

HƯƠNG XUÂN ĐIỆN BIÊN

HƯƠNG XUÂN ĐIỆN BIÊN

Thơ: Thanh Hiếu

Nhạc: Xuân Hòa

Thể hiện: Lê Na – Hải Lê – Bích Trâm