TIN TỨC

Mức lương thấp nhất của công chức, viên chức hiện nay

Mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,8 triệu đồng/tháng. Theo đó, công chức loại C (ngạch chuyên viên hoặc tương đương) có mức lương thấp nhất 2,4 triệu đồng/tháng.

 

NGỌC ANH

Nguồn: Báo Lao động

Từ khoá: