TIN TỨC

Thủ tục để người lao động mất việc, giảm giờ làm nhận tiền hỗ trợ

Sau khi nhận hồ sơ, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ thẩm định, trình Công đoàn cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí để chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động trong thời gian từ 5 – 7 ngày. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31.3.2023.

 

https://laodong.vn/infographic/thu-tuc-de-nguoi-lao-dong-mat-viec-giam-gio-lam-nhan-tien-ho-tro-1152098.ldo

VĂN THẮNG (BÁO LAO ĐỘNG)