TIN TỨC

Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc CĐCS VN trúng cử UV. BCH LĐLĐ các tỉnh

Hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, từ ngày 04-05/10/2023, Liên đoàn Lao động Tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI, đoàn đại biểu của Công đoàn Tổng công ty Cao su Đồng Nai có 09 đại biểu tham dự Đại hội Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai.

Đoàn đại biểu Công đoàn Cty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai tham dự Đại hội Liên đoàn Lao động Tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Đoàn đại biểu Công đoàn Tổng công ty Cao su Đồng Nai tham dự Đại hội Liên đoàn Lao động Tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Cũng trong thời gian này, Liên đoàn Lao động Tỉnh Tây Ninh đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Cty CP Cao su Tây Ninh và Công đoàn Cty CP Cao su Tân Biên có 04 đại biểu tham dự.

Qua kết quả bầu cử của Liên đoàn Lao động Tỉnh Đồng Nai, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy – Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai trúng cử vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai. Đồng chí Đoàn Thị Kiều An – Chủ tịch Công đoàn Cty CP Cao su Tân Biên và đồng chí Võ Trần Minh Đăng – Chủ tịch Công đoàn Cty CP Cao su Tây Ninh trúng cử vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh.

BCH Liên đoàn Lao động Tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội
BCH Liên đoàn Lao động Tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội

Việc tham gia BCH Liên đoàn Lao động các tỉnh của các đồng chí Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Cao su Việt Nam nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa đơn vị và địa phương, tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi, học tập kinh nghiệm, phối hợp tổ chức tốt phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn. Đồng thời, là sợi dây gắn kết giữa Liên đoàn Lao động các tỉnh với Công đoàn ngành.


  • Tại Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028  diễn ra trong 3 ngày từ 21-23/9/2023 có 02 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cao su Việt Nam là Chủ tịch Công đoàn của 02 đơn vị trúng cử vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương là bà Lý Thiện Nữ – Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng và ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch Công đoàn Cty CP Cao su Phước Hòa.
  • Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh đã trúng cử BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai
  • Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã trúng cử vào Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ban Tuyên giáo – Nữ công CĐCSVN