Công tác Nữ công - Giới

CÂU HỎI

Đặt câu hỏi

Chế độ thai sản mà lao động nữ được hưởng?

Người lao động có thể hưởng các chế độ (trợ cấp) nào khi mang thai? Từ khi mang thai đến khi sau sinh? Câu trả lời: Luật BHXH năm 2014 về chế độ thai sản…

MINH Ảnh 03/08/23