VĂN BẢN CÔNG ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM

VĂN BẢN CÔNG ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM

Nội dung Loại văn bản Lượt tải Ngày ban hành Hạn nộp Tải về

Dự thảo kèm theo Công văn 770/CĐCS (Ngày 19/12/2022) v/v góp ý tài liệu Hội nghị BCH lần thứ 12, khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023

0 19/12/2022 img

Biểu mẫu kèm theo Công văn 743/CĐCS-CSPL (Ngày 16/12/2022) v/v tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2023

0 16/12/2022 img

Phụ lục kèm theo KH số 693/KH-CĐCS (Ngày 14/11/2022) Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão – 2023

0 14/11/2022 img img

Biểu mẫu kèm theo Công văn số 606/CĐCS (Ngày 13/10/2022) v/v báo cáo số liệu công tác tổ chức

0 13/10/2022 img
0 14/10/2022
0 13/10/2022

4292/QĐ-TLĐ Quyết định v/v dừng thực hiện Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

2 15/12/2021 img img

36/BC-CĐCS (Ngày 19/01/2022) Báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

2 19/01/2022 img img

47/HD-TLĐ (Ngày 30/12/2021) Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở (kèm theo Công văn số 298/CV-CĐCS)

1 30/12/2021 img img

Quyết định 3749/QĐ-TLĐ: chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

0 15/02/2021 img img

42/HD-TLĐ (Ngày 11/11/2021) Hướng dẫn công khai tài chính, tài sản công đoàn (Kèm theo Công văn số 298/CV-CĐCS)

1 11/11/2021 img img

41/HD-TLĐ (Ngày 11/11/2021) Hướng dẫn công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

0 11/11/2021 img img